Transfer Lineal

Màquina automàtica muntatge verificació i embalatge cables frens automòbil.

Muntatge i inserció de components

Muntatge i inserció de components metàl·lics en motlle d’injecció a través de robot.

Màquines de verificació

Màquina doble posat verificació microfuites dipòsits d’aigua.

Línia FMS

Línia automàtica muntatge caixes plàstic per a magneto tèrmics domèstica.

Conformat tub

Màquina automàtica conformat tub part intercooler.

Roscat i verificació rosca

Màquina automàtica de roscat i verificació rosca amb alimentació automàtica de components.

Rotativa muntatge i verificació càpsules

Màquina rotativa automàtica amb alimentació automàtica càpsula volandera amb muntatge i verificació.

Reblat orbital rotativa

Màquina semiautomàtica reblat orbital amb desplaçament per control d’eixos “X” i “Y” de la petjada.

Micro fuges dipòsit aigua

Màquina rotativa muntatge i microfuites de dipòsit renta parabrisa.

Rotativa muntatge tapa motor

Màquina rotativa muntatge verificació i etiquetatge tapa motor.

Rotativa soldadura per punts

Màquina semiautomàtica rotativa soldadura per punts.

Verificació i marcat frontissa

Màquina semiautomàtica de verificació frontissa capó Audi TT.

Màquina d’assaig freno mà

Màquina verificació control durabilitat freno de mà.

Cèl.lula robotitzada

Cèl·lula robotitzada muntatge verificació microfuites i caudalímetre tapa control elèctric motor.

Transfer lineal

Màquina automàtica muntatge terminals a cable acer freno i verificació.